Poslovanje zdrženja Creditreform v letu 2016

Prodaja v Nemčiji in Evropi

Združenje Creditreform je v Nemčiji v fiskalnem letu 2016 zabeležilo naročila v višini 499 milijonov evrov (prejšnje leto: 485 milijonov evrov). 129 izpostav Creditreforma ima v Nemčiji 3.666 zaposlenih in s svojimi storitvami oskrbujejo 126.000 podjetij oz. članov.

Na področju celotne Evrope ima združenje Creditreform pod lastno blagovno znamko Creditreform International skupaj 4.366 zaposlenih, ki delujejo v 167 izpostavah. Naše storitve opravljamo za 155.000 članov, skupni promet Creditreforma v Evropi pa je v fiskalnem letu 2016 znašal 563 milijonov evrov (prejšnje leto: 548 milijonov evrov)

 

Izterjava dolgov in upravljanje s terjatvami

Poleg dobave bonitetnih poročil je pomembna dejavnost združenja Creditreform tudi izterjava dolgov. Leta 2016 je bilo v združenju skupaj izdanih 1,4 milijona nalogov za izterjavo dolga.

 

Rating AG

Nadaljnji razvoj poslovanja pričakuje tudi Creditreform Rating AG, ki je bil leta 2012 s strani Evropske centralne banke potrjen kot ponudnik bonitetnih orodij za ocenjevanje kreditnega tveganja, dodatno pa so bile kompetence Rating AG potrjene s certifikatom s strani BaFin (nemški zvezni urad za nadzor nad financami). Creditreform Rating ustvaril podjetij in obveznic ocene, ocene za strukturirane finančne in Investmentan dele, in od leta 2016 tudi ocene držav. Poleg tega so Ana-analize, ki jih posojilnih portfeljev ustvarili ali individualno opredeljeno Unternehmensgrup-pero.

Obvladovanje tveganj z oceno tveganja na eni strani ter nadzor likvidnosti in upravljanja z dolgov na drugi strani predvidevajo je delo Creditreform odločilni dejavniki, ko gre za zaščito upnikov. Naloga Creditreform leta 1879th

 

O Creditreform

Z največjo svetovno zbirko podatkov o nemških podjetjih, 155.000 podjetij članov, mrežo 167 pisarn v Evropi kot tudi na Kitajskem in 4.366 zaposlenimi je Creditreform eden izmed vodilnih mednarodnih ponudnikov poslovnih informacij in storitev za izterjavo dolgov. Ustanovljen leta 1879 kot kreditna agencija v Mainzu, Creditreform danes ponuja široko paleto integriranih finančnih in informacijskih storitev ter storitve na področju izterjave dolgov. Creditreform z aktualnimi bonitetnimi informacijami glede podjetij in posameznikov, ter strokovnim upravljanjem terjatev in obvladovanjem tveganj zagotavlja varnost pri razvoju vaše družbe in širjenju vašega poslovanja.

 • Creditreform – vodilna vloga na nemškem trgu izterjave dolgov

  Creditreform – vodilna vloga na nemškem trgu izterjave dolgov

  Ljubljana, 30.08.2013

  Creditreform je s 70.000 strankami iz vseh panog v Nemčiji podjetje z največ strankami. Več kot 1.100 zaposlenih, ki so strokovno usposobljeni za izterjavo dolgov, zastopajo legitimne interese upnikov in jih uveljavljajo. Z obsegom terjatev preko 6 milijard EUR in skoraj 4,5 milijonov zahtevkov strank, spada Creditreform med vodilne na trgu z najobširnejšim in dolgoletnim strokovnim znanjem v vseh gospodarskih sektorjih. Približno pol milijarde EUR pridobi Creditrefom iz leta v leto iz postopkov izterjave v gospodarskem obtoku - dragocena likvidnost za mnoga podjetja.

  Kot edino podjetje za izterjavo dolgov v Nemčiji, je Creditreform lokalno prisoten v 130 mestih po vsej državi. 95% vseh drugih družb za izterjavo dolgov, delujejo samo na 2 ali 3 lokacijah.

  Še ena prednost Creditreform je njegova mednarodnost . Le 3 % vseh podjetij za izterjavo dolgov vzdržujejo svoje lastne lokacije v več kot 5 državah zunaj Nemčije. S 23 državami, je Creditreform ena od vodilnih na tem področju. Poleg tega Creditreform prednjači z eno izmed najbolj gostih partnerskih mrež za mednarodno izterjavo dolgov.

Creditreform d.o.o. Ljubljana

Emonska cesta 8
SI-1000 Ljubljana
Tel.:    +386 1 43 81 671
Fax:    +386 1 43 81 670

info@creditreform.si
http://www.creditreform.si

© 2017 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktnicenter

Contactcenter
Contact