Pogosta vprašanja

Tukaj so odgovori na najbolj pogosta vprašanja

 • Kako lahko naročim bonitetno poročilo?

  Kako lahko naročim bonitetno poročilo?

  Bonitetno poročilo naročite tako, da izpolnite spletni obrazec, po telefonu ali tako, da nam po elektronski pošti ali po faksu posredujete naročilo. Pri naročilu po telefonu ali preko elektronske pošte  je potrebno navesti čim več in čim bolj točne podatke o podjetju, za katerega želite naročiti bonitetno poročilo. Najbolje je, da pri tem navedete matično številko podjetja ali davčno številko. Pri naročilu preko spleta enostavno izberite podjetje iz naše baze podatkov.

 • Kakšna je cena bonitetnih poročil?

  Kakšna je cena bonitetnih poročil?

  Cene bonitetnih poročil so odvisne od časa dobave, kakor tudi države, iz katere izhaja povpraševano podjetje. Za stranke Creditreforma je cena bonitetnega poročila odvisna tudi od števila zakupljenih točk. Z veseljem vam pošljemo ponudbo.

 • Ali obstajajo države, iz katerih Creditreform ne more dobaviti bonitetnih poročil?

  Ali obstajajo države, iz katerih Creditreform ne more dobaviti bonitetnih poročil?

  Ne, ne obstajajo države iz katerih Creditreform ne more zagotoviti bonitetnih poročil. Če je destinacija, kjer Creditreform nima lastne pisarne, bonitetno poročilo priskrbimo v običajni obliki  preko pogodbene agencije iz tiste države.

 • Kaj je pravzaprav izterjava dolgov / Inkasso?

  Kaj je pravzaprav izterjava dolgov / Inkasso?

  Ta izraz na splošno opisuje izterjavo zapadlih terjatev drugih oseb. Drugih zato, ker upnik sam sploh ne skrbi za izterjavo zapadlih obveznosti, temveč to prenese na podjetje za izterjavo dolgov. Creditreform je specializirano podjetje za upravljanje s terjatvami. Cilj Creditreforma je, da zunajsodno hitro in zanesljivo izterja upnikove zapadle obveznosti.

 • Katere informacije potrebuje Creditreform za prevzem primera izterjave dolga?

  Katere informacije potrebuje Creditreform za prevzem primera izterjave dolga?

  Najprej mora upnik s Creditreformom skleniti pogodbeno razmerje (sporazum o sodelovanju, pooblastilna pogodba, pogodba o naročilu storitve, itd.) Poleg tega je potreben še: opis osnovne zapadle obveznosti (pogodba, naročilnica, račun, itd), informacije o dolžniku, višina in zapadlost dolga.

 • Ali je možno, da se Creditreformu preda v izterjavo samo en primer izterjave?

  Ali je možno, da se Creditreformu preda v izterjavo samo en primer izterjave?

  Podjetje Creditreform je specializirano za zagotavljanje storitev podjetjem, zato ponujamo naše storitve opominjanja in izterjave posameznih primerov izterjave za pravne osebe. Teh storitve pa ne opravljamo za segment C2C (npr. posojila med posamezniki ali izterjava najemnine, itd.)

 • Na kakšne pogoje je vezana izterjava dolgov pri Creditreformu?

  Na kakšne pogoje je vezana izterjava dolgov pri Creditreformu?

  Za sprejem primera izterjave morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Zadevna terjatev mora biti zapadla. To pomeni, da je bil dogovorjen rok za plačilo prekoračen.
  • Dolžnik mora biti v zamudi s plačili. Dolžnik pride v zamudo s plačilom po opominu, kateri mu je bil poslan po prekoračitvi roka za plačilo.
  • Zadevna terjatev ne sme biti sporna. Podjetje Creditreform izvaja izvensodni postopek opominjanja in izterjave, ko terjatev ni resno sporna. Dolžnik ne sme že v naprej reklamirati pomankljivosti pri izdelku in/ali izdobavi.
 • Ali je Creditreformu mogoče predati terjatve, katere se že nahajajo na sodišču?

  Ali je Creditreformu mogoče predati terjatve, katere se že nahajajo na sodišču?

  Terjatve, ki so že na sodišču ali pri izvršitelju, Creditreform ne prevzema. Creditreform lahko pod posebnimi pogoji prevzame terjatve, pri katerih obstaja že Sklep sodišča (pravno zavezujoč sklep sodišča) ali pa je bila izvršba neuspešna.

 • Kako dobim spletni dostop pri Creditreformu?

  Kako dobim spletni dostop pri Creditreformu?

  Spletni dostop je na voljo samo za člane Creditreforma. Vsak uporabnik prejme geslo in se tako lahko kadar koli in od koder koli dostopa do Creditreformove baze.Geslo ima lahko tudi več zaposlenih v podjetju.

© 2018 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktnicenter

Contactcenter
Contact