Preventiva pri rizičnih podjetjih

Ali želite imeti tako negativne kot pozitivne spremembe vaših poslovnih partnerjev pod nadzorom? Vsak dan za vas spremljamo posamezne portfelje ali vam vsak teden v sklopu nadzora – monitoringa posredujemo vse trenutne negativne dogodke.

Dnevno spremljanje portfeljev

Zanesljiv sistem Creditreforma omogoča lažje spremljanje tveganj v portfelju vaših poslovnih partnerjev. Nudimo vam dnevna poročila enostavno preko e-pošte o negativnih in pozitivnih dogodkih vaših poslovnih partnerjev. Monitoring zajema tako podjetja iz Slovenije, kakor tudi podjetja iz izbranih evropskih državah.

Dogodki, ki jih spremljamo za vas v sklopu monitoringa:

  • vpise v register (insolventnosti, stečaji, izbrisi)
  • spremembe Creditreformovega bonitetnega indeksa - izboljšanje ali poslabšanje pri vrednotenju podjetij (Scoring)
  • poslabšanje plačil (izkušnje pri izterjavi dolgov, dodatnih slik, blokade transakcijskih računov, neplačilo prispevkov, DDV-ja,)
  • novi finančni izkazi
  • zmanjšanje kapitala

Tedenska poročila o negativnih dogodkih

V sklopu te storitve, vam bomo vsak teden poslali negativne podatke za preteklo obdobje, zlasti informacije o na novo vloženih predlogih za insolventnosti, razglašenih stečajih, informacije o likvidaciji in izbrisih družb. Te informacije pridobimo iz uradnih virov.

Tedenska poročila o odpisu dolgov fizičnim osebam v skladu z registrom insolventnosti

V skladu s to storitvijo vam vsak teden pošiljamo predloge o odpisu dolgov fizičnim osebam, kakor tudi druge izbrane dogodke in registra insolventnosti o fizičnih osebah – ne podjetnikih.

 

 

Creditreform d.o.o. Ljubljana

Emonska cesta 8
SI-1000 Ljubljana
Tel.:    +386 1 43 81 671
Fax:    +386 1 43 81 670

info@creditreform.si
http://www.creditreform.si

Za prenos

© 2018 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktnicenter

Contactcenter
Contact